Комунальний заклад дошкільної освіти № 40 Дніпровської міської ради

 

Навчальний процес

     

      

       Навчально-виховний процес

 

 

Заклад дошкільної освіти спрямовує освітній процес через освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

                                                    Головна мета закладу дошкільної освіти:
 *Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.
 *Оновлення змісту дошкільної освіти через створення умов для збереження та покращення
   фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я дітей.
 *Забезпечення корекційної спрямованості навчально-виховного процесу.
 *Розвиток креативних здібностей дошкільників.
 *Забезпечення наступності в системі «Дитячий садок – сім’я - школа» шляхом розширення форм здобуття дітьми 5-ти річного віку дошкільної освіти.

                                                         Пріорітетні напрямки роботи

                               -Художньо-естетичний,

                              -Фізкультурно-оздоровчий.

                                                                    Завдання закладу дошкільної освіти № 40:
   *Створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу;
   *Формувати механізми саморозвитку дошкільника, розширення свідомості дитини,     сприяння її свідомому існуванню;
    *Розвивати базові якості особистості;
    *Навчити дошкільника жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитись до життя, довіряти людському оточенню, відчувати себе захищеним ними, орієнтуватися в ньому; навчити відповідальності за себе, сім’ю, спільноту;
     *Збагачувати дитячі види діяльності, сприяти вільному й конструктивному розгортанню дошкільниками свого особистісного буття;
      *Створити культурне середовище, залучати до світу національної та світової культури;
      *Визначити «зону найближчого розвитку» кожної конкретної дитини;
      *Оснащувати дошкільника навичками практичного життя, виробляти гнучкість поведінки, виховувати творче ставлення до дійсності; вправляти в умінні виявляти волю, впливати нею на імпульсивні бажання;
       *Враховувати особистий досвід дошкільника, вікові та індивідуальні особливості;
       *Забезпечувати гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника;
       *Задовольняти потреби громадян у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку;
       *Мати єдність виховних впливів сім’ї і закладу дошкільної освіти;
Забезпечувати наступності і перспективності між дошкільною освітою і початковою школою. 

       

Діти-випускники мають на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку працездатності і розумової активності; у дітей  сформовані навички навчальної діяльності, саморегуляції, самостійності; розвинуті дії мислення: класифікація, узагальнення, абстрактування; сформована мотиваційна готовність до шкільного навчання.

 

                        Працюють гуртки:

- гурток Петриківського розпису