Виховна робота

     
  Створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу;
  Формувати механізми саморозвитку дошкільника, розширення свідомості дитини, сприяння її свідомому існуванню;
   Розвивати базові якості особистості;
   Навчити дошкільника жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитись до життя, довіряти людському оточенню, відчувати себе захищеним ними, орієнтуватися в ньому; навчити відповідальності за себе, сім’ю, спільноту;
  Збагачувати дитячі види діяльності, сприяти вільному й конструктивному розгортанню дошкільниками свого особистісного буття;
  Створити культурне середовище, залучати до світу національної та світової культури;
  Визначити «зону найближчого розвитку» кожної конкретної дитини;
  Оснащувати дошкільника навичками практичного життя, виробляти гнучкість поведінки, виховувати творче ставлення до дійсності; вправляти в умінні виявляти волю, впливати нею на імпульсивні бажання;
  Враховувати особистий досвід дошкільника, вікові та індивідуальні особливості;