Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Освітні програми, що реалізуються в ДНЗ

 

 

Педагогічні працівники працюють за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) та комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина в дошкільні  роки», авторськими програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

 Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять індивідуальні, підгрупові, міні-заняття; тематичні, комбіновані, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми. Розклад занять складається з урахуванням навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного), передбачає раціональність чергування видів діяльності, зокрема: розумової, рухової та практично-прикладної.