Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт про діяльність закладу.

ЗВІТ

завідувача КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 40" Дніпропетровської міської ради за 2019-2020 навчальний рік

Ткач Ірини Григорівни

перед педагогічним колективом та громадськістю 12.06.2019р.

          Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета : подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

І. ЗАГАЛЬНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

       Дошкільний навчальний заклад № 40 «Світанок» був заснований у 1949 році. На сьогоднішній день в дошкільному навчальному закладі функціонує 4 групи, серед яких 1 група раннього віку, 3 групи дошкільного віку. Всі групи з українською мовою навчання та з особистим пріоритетним напрямком роботи. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені необхідні умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- кабінет музичного керівника та психолога;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,  

          Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально – технічної бази дошкільного закладу з боку бюджету, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у належному стані, постійно поповнюються, оновлюється і ремонтується обладнання. Для проведення оздоровчого літнього періоду за рахунок батьківських коштів пофарбовано ігрове обладнання майданчиків, придбано іграшки, пісочні набори для ігор на майданчиках, завезено пісок.

         Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

         Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач,  згідно із Статутом.

         Дошкільний навчальний заклад працює з 7.00 – до 17.30 з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей, у черговій групі з 12 годинним перебуванням. Чергова група працює з 6.30 до 7.00 в ранкову годину та з 17.30 до 18.30 – ввечері.

          Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з начальником управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2. СКЛАД   ВИХОВАНЦІВ

         За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 4 групи (80 місць) для дітей від 2 до 6 (7) років. На сьогоднішній день функціонує 4 групи (четверта група була відкрита з 01.11.2017 року).  Групи комплектувались за віковими ознаками.

         У цьому році заклад відвідувало 96 дитини,  з них:

- ясельного віку – 18 чол,

- дошкільного віку – 78 чол,

- випущено до школи – 25 дітей

За звітний період прийнято – 27 чол.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти з сімей робочих (61%), підприємці – 6%, службовці – 19%, не працюють -14%.

Склад сімей вихованців: повна – 75%, неповна – 23%, багатодітні – 3,6%.

        Дошкільним закладом здійснюється соціально – педагогічний патронат сімей, в яких виховуються 5-ти річні діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою створення умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім’ям. Виходячи з того, що соціально – педагогічний патронат сім’ї – це система гуманітарних послуг та захист прав дитини, у нашому  дошкільному закладі діє   наказ по організації обліку дітей дошкільного віку  і ведеться робота по виявленню та закріпленню дітей за вихователями, розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у ДНЗ.

 Таким чином,  педагогічним колективом закладу було складено банк даних 5-ти річних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії .  Виявилося, що 77% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують дошкільні заклади, решта не відвідують дошкільні заклади через особисті переконання та  фінансові нестатки сімей.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

           Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують 10 кваліфікованих спеціалістів: завідувач,   8 вихователів та 12 чоловік обслуговуючого персоналу.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований ДМР. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами експертної групи та тарифікаційної комісії, комісій з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному році проатестовано 2 педагоги, з них підвищили категорію - 1 працівник. Курси підвищення кваліфікації відвідував згідно графіка 1 педагог. Протягом 2019-2020 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи.

Для учасників навчально-виховного процесу дошкільного закладу проводяться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, до 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у районних заходах.

Всі працівники закладу з червня по серпень 2019 року брали активну участь у підготовці закладу до нового навчального року та по підготовці до осінньо – зимового періоду. Слід відзначити, що весь колектив працює сам під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи батьків і спонсорську допомогу.

Станом на 31.05.19 року у закладі 1 вакансія практичного психолога та музичного керывника. Впродовж звітного періоду намітилась тенденція стабілізації колективу.

Звільнено 2 працівника, з них: 1 – педпрацівник. Причини звільнення – власне бажання.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказу по ДНЗ у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально – виховного процесу, вся  робота  здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За звітний період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.     

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю, завдяки оптимальній розстановці та використанню кадрів.

4.  ПРІОРИТЕТНІ   НАПРЯМКИ   ДІЯЛЬНОСТІ   У 2019-2020  н.р.

         Напрямки діяльності колективу на поточний навчальний рік були визначені слідуючі:

1. Створення якісних умов функціонування дошкільного навчального закладу на сучасному етапі з урахуванням вимог та змін в освітній галузі:

2. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти через:

- апробація та створення варіативного програмного забезпечення навчально-виховного процесу;

- забезпечити набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом використання нових та апробованих здоров’язберігаючих технологій;

- удосконалення системи внутрішнього контролю та оцінювання якості дошкільної освіти дітей;

- підвищення комунікативної та мовленнєвої компетенції дошкільників.

3.Підвищення активної педагогічної позиції педагогів, формування педагогічної рефлексії, відкритості інноваціям, здатності творчо змінюватись до вимог сучасності та власного потенціалу.

         У дошкільному навчальному закладі  пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

         Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навиків здорового способу життя шляхом використання нових та апробованих здоров’язберігаючих технологій.

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої та профілактичної роботи у ДНЗ створені задовільні умови.

        Але на жаль загальне відвідування дітьми дошкільного навчального закладу за останні 9 місяців становить - 71%, захворюваність становить – 3,9%. Найвищою захворюваність була у січні та лютому під час сильних морозів.  Насторожує відсоток невідвідувань дітьми дошкільного закладу без поважної причини, це достатньо високий % від загальної кількості. Над питанням підвищення % відвідування дітьми закладу колектив  буде працювати постійно, і ми бачимо підтримку у цьому питанні з боку батьків. Педагоги звертаються з проханням до батьків – переглянути своє ставлення до відвідування дитиною  закладу. Малюк,  під час тривалої відсутності у садочку, психологічно дезорганізується, наступає вторинна адаптація (звикання до садка), яка проходить іноді складніше і з хворобливими наслідками.

      У наступному році питанню зменшення захворюваності буде відведено особливе місце через використання загартувальних  і профілактичних засобів, покращення матеріально-технічного забезпечення (заміна вікон в деяких групах та приміщеннях де перебувають діти).

                                                              Результати моніторингу рівня захворюваності

Кількість випадків:

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

соматичних захворювань

 

28

33

32

20

20

інфекційних захворювань

 

2

-

-

2

1

захворювань (усього)

 

30

33

32

22

21

пропущених днів через хворобу однією дитиною

 

2,1

2,18

2,38

1,55

1,45

                     Наведені статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину порівняно із минулим роком. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Кожен день вихованці всіх груп мали огляд старшою медичною сестрою під час ранкового фільтру. Наш заклад відвідує 96 дітей із них, стоять на диспансерному обліку – 26 чол., що складає 27,08% від загальної кількості. Дітей інвалідів серед них немає.

 Для всіх дітей диспансерної групи запроваджено індивідуальний підхід під час проведення фізкультурних заходів, організації життя і різновиду дитячої діяльності,  організації дієтичного харчування.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.

          Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі триразове: сніданок, обід, підвечірок. Відповідно договору № 40/С про закупівлю послуг за публічні кошти від 05.03.2018 року харчування дітей дошкільного закладу здійснює ТОВ «Контракт     Продрезерв 5».

          Харчування дітей у групах раннього віку складає 33 гр. 01 коп, із яких 13,53 грн. - батьківська плата (41 %) та  за рахунок бюджету - 19.48 грн. (59 %) на одну дитину в день. Харчування дітей у групах дошкільного віку складає 53 гр. 20 коп, із яких 21,81 грн. - батьківська плата (41 %) та  за рахунок бюджету – 31,39 грн. (59 %) на одну дитину в день. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.  Протягом року здійснювалося дієтичне харчування дітей, які мали довідку від лікаря.            

   Загальний контроль за організацією харчування здійснювали завідувач дошкільного навчального закладу та старша медична сестра. Вони контролювали діяльність завідувача виробництвом та кухаря. Звертали увагу на своєчасне постачання продуктів харчування, умови їх зберігання; контролювали роботу персоналу харчоблоку, додержання санітарно-гігієнічних умов під час приготування та роздачі їжі; періодично перевіряли організацію харчування в групах.

  Вихователі груп постійно працювали над вихованням у дітей культури харчування. Згідно з відповідними вимогами програми були організовані куточки чергових по їдальні. Діти виконували обов’язки чергових, які поступово ускладнювалися. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

  Систематичний контроль за харчуванням дітей проводився як з боку адміністрації ДНЗ так і з боку медичного персоналу. На основі його результатів проводилась індивідуальна робота з певною категорією працівників.

У закладі харчуються діти пільгових категорій.

- безкоштовно: діти ЧАЕС – 1;

                          діти, батьки яких є учасниками АТО – 7;

                          малозабезпечені - 1;

- багатодітні сім’ї (50% від вартості харчування): 6;

Кількість дітей, які протягом року отримували дієтичне харчування:

3 дитини - 3% від загальної кількості дітей.

5. ВПРОВАДЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. У 2019-2020 навчальному році заклад працював за комплексною додатковою  освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л. Крутій), яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист1/11178 від 08.12.2010 року) та група старшого віку використовувала в роботі програму «Впевнений старт».

       Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги  програми, план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних та фізкультурних занять. Режим нашого ДНЗ розробляється й затверджується адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної вікової групи; загальна тривалість прогулянки протягом дня; норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

          Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Тому протягом року було проведено 3 педагогічних ради, семінар-практикум, консультації, круглі столи, які ставили за мету підвищення професійного рівня педагогів.

          Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працювали  гуртки «Іграшка» мета якого - розвиток  творчих здібностей  та мілкої моторики рук дошкільнят, «Петриківський розпис» та гурток «Природолюб».

        Основною формою організаційної роботи дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані,  підсумкові.

Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки. Ми намагаємося враховувати домінуюче навантаження на дитину, передбачити раціональне чергування видів діяльності, доцільне використання місць для проведення занять.

-  Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

 -  Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

 -  Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня.

6. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА  ДНЗ

          Безпосереднє керівництво ДНЗ № 40 здійснює завідувач Ткач І.Г.

Органами самоуправління дошкільного навчального закладу є:

 педагогічна рада;

 батьківські комітети;

 профспілковий комітет;

 загальні збори батьків та членів трудового колективу;

 комісія з ОП та ТБ;

 пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ, тобто мене, у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань.

1. Комплектування груп для дітей.

2. Створення умов для безпечного перебування дітей у приміщеннях та на території ДНЗ (заміна старих вікон на металопластикові, ремонт паркана, ремонт покрівлі тощо).

3. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому у жовтні 2012 у нас з’явився власний сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, новини – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

4. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були 22 особи. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ. За ініціативи завідувача на особистому прийомі були батьки, які мали заборгованість по оплаті за харчування  (2 особи).

5. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління  закладом. Впродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи за рік. МОП отримали премію за якісну підготовку закладу до нового навчального року та кращі працівники були відзначені за підсумками року.

6. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості  через батьківські комітети ДНЗ.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  З  СІМ’ЯМИ  ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом.

Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно – масові, так і навчально – виховні. Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах:  святах, розвагах, відкритих заняттях, спортивних змаганнях, консультаціях, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі по формуванню особистості дитини відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати свої знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці.

          Протягом звітного періоду до дошкільного закладу зверталися батьки з деякими пропозиціями та зауваженнями. Порушені питання розглянуті, надані відповіді та прийняті позитивні рішення.

8. СИСТЕМА РОБОТИ  ЩОДО  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  ДИТИНИ

         Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

           Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ затверджується інспектор з охорони дитинства на громадських засадах. Впродовж останніх років це старша медична сестра Калюжна Н.В.

           Щорічно, на нараді при завідуючій, інспектор з охорони дитинства на громадських засадах звітує про наявність в ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій.

           На особливому обліку знаходяться діти-сироти та діти під опікою. У звітному році дошкільний заклад відвідувало двоє таких дітей.

           Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та  комплексній додатковій  освітній програмі «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

9. ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО_ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ

          Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення здійснює місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

На сьогоднішній день дошкільний заклад не має офіційно закріплених шефів, тому маємо певні труднощі у створені матеріально – технічної бази.

            За рахунок  місцевого бюджету, залучення додаткових джерел фінансування та завдяки активній діяльності батьківського комітету закладу та батьків матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась.

         Протягом останнього часу на баланс Чечелівського відділу централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків.

          Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, коридорі та на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

Ми маємо достатню  матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини, залучають позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного закладу.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити, де діти  відчувають тепло сильної руки, чують биття серця близької їм людини, яка завжди поряд, завжди допоможе,   все пояснить і все зрозуміє.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.  Дякую за увагу!