Результати моніторінгу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. У ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

У червні 2020 року була проведена діагностика рівня знань, умінь, навичок дітей згідно з програмами за якими працювали групи.

Результат обстеження – переважаюча кількість дітей високого і достатнього рівнів (всього 95%) свідчать про  достатній рівень підготовки дітей старшої групи до навчання в школі.

Порівняльний аналіз результатів діагностики дітей на початок та кінець навчального року дає можливість прослідкувати динаміку розвитку компетенції дітей. Позитивну динаміку відзначено у 10 дітей, які поліпшили результати. Це 50% від загальної кількості дітей. Стабільну динаміку, тобто той самий рівень розвитку, що на початок навчального року показали також 10 дітей (50%). Зворотна динаміка не виявлена у жодної дитини.

          Діти-випускники мають на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку працездатності і розумової активності; у дітей  сформовані навички навчальної діяльності, саморегуляції, самостійності; розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрактування; сформована мотиваційна готовність до шкільного навчання.